Pontarddulais
Male Choir

Côr Meibion
Pontarddulais

Cymraeg

English

Rachel Saunders

Dirprwy Gyfeilydd

 

 

 

 

Addysgwyd Rachel yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, ac yn ystod ei hamser yno astudiodd y piano gyda Brenda Llewellyn a'r fiolín gyda Morgan Lloyd, gan berfformio'n rheolaidd gyda Cherddorfa Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a Chôr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg.

Parhaodd Rachel â'i hastudiaethau cerddoriaeth yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd o dan yr Athro Alun Hoddinott. Ar ôl graddio o Gaerdydd, cwblhaodd Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth, ac fe'i gwahoddwyd i fod yn aelod o Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe.

Dechreuodd ei gyrfa addysgu ar unwaith, gan gynnwys swydd Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Coleg Llanymddyfri a Phennaeth Cerddoriaeth yn ysgolion cyfun Gellifedw, Treforys a Glan-y-Môr. Yn ystod yr amser hwn, dechreuodd Rachel weithio i Gydbwyllgor Addysg Cymru, gan ennill profiad helaeth fel arholwr gwadd.

Mae wedi perfformio, cyfeilio a beirniadu mewn amrywiaeth o gyngherddau, Eisteddfodau ac arholiadau, ac mae'n parhau i gyfeilio i nifer o gantorion, offerynwyr a chorau.

Pobl Bwysig Iawn y Côr

Yr Ysgrifennydd, Côr Meibion Pontarddulais

53 Stryd Woodville, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SH, Cymru, Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 884279

E-bost: secretary@pontarddulaismalechoir.com

 

Elusen Gofrestredig Rhif. 244197

English

Cymraeg